Strona Gwna Czwartek, 27 Stycznia 2022r.     

Okrgowa Stacja Kontroli Pojazdw

Motozeg – Diagnostyka Sp. z o.o. to firma prowadzca dwie Okrgowe Stacje Kontroli Pojazdw na terenie Gliwic. wiadczymy usugi w zakresie bada technicznych i rejestracyjnych wszystkich typw pojazdw.

Czemu suy badanie techniczne pojazdw?

Podstawowym celem badania okresowego pojazdw jest ocena jego stanu technicznego, na podstawi ktrej zostaje on dopuszczony do ruchu drogowego. W trakcie eksploatacji samochodu jego podzespoy ulegaj zuyciu, a ich nieprawidowe funkcjonowanie moe zagraa bezpieczestwu zarwno uytkownikw pojazdu, jak i innych uczestnikw ruchu drogowego. Ocenie diagnosty podlegaj przede wszystkim podstawowe ukady, takie jak ukad hamulcowy, ukad kierowniczy i elementy zwieszenia. Sprawdzane jest owietlenie pojazdu oraz jego wyposaenie w trjkt ostrzegawczy i ganic. W trakcie badania technicznego weryfikowana jest rwnie legalno pojazdu. Jeli diagnosta w trakcie badania technicznego wykryje nieprawidowoci, to nie wyda pozytywnej opinii. Wwczas skieruje waciciela pojazdu do warsztatu celem usunicia usterki. Ten bdzie musia dokona naprawy w czasie nie duszym ni 14 dni. Po naprawie pojazdu kierowca ponownie odwiedza stacj diagnostyczn i jeli diagnosta stwierdzi napraw usterki, wyda pozytywn opini i dokona wpisu do dowodu rejestracyjnego.

Jak czsto poddajemy badaniom technicznym pojazdy?

Czstotliwo badania stanu technicznego pojazdu zaley od rodzaju pojazdu i jego wieku. Po zakupie pojazdu fabrycznie nowego o dmc do 3,5 t naley przeprowadzi badanie przed upywem 3 lat od jego pierwszej rejestracji. Nastpne badanie techniczne pojazdu wykonuje si nie pniej ni po 5 latach od pierwszej rejestracji, a kolejne badania ju corocznie. Wyjtek stanowi samochody wyposaone w fabryczne instalacje gazowe. Te pojazdy podlegaj badaniom technicznym co rok.

Gdzie wykonuje si okresowe badania techniczne pojazdw?

Okresowe badania techniczne pojazdw musz by dokonywane w upowanionych do tych bada Stacjach Kontroli Pojazdw. S to wyposaone w certyfikowane urzdzenia diagnostyczne jednostki zatrudniajce przeszkolonych diagnostw. Takimi stacjami kontroli pojazdw s nasze dwie, zlokalizowane w Gliwicach stacje prowadzone przez firm Motozeg – Diagnostyka.
 
Serdecznie zapraszamy do naszych stacji diagnostycznych w Gliwicach:
  • przy ul.Portowej 16 F, wpisanej do rejestru pod nr SG009
  • przy ul. Tarnogrskiej 18, wpisanej do rejestru pod nr SG013
 
OSKP SG009 UL. PORTOWA 16FWykorzystujemy 2 linie diagnostyczne przewidziane do kontroli pojazdw do 3,5t i powyej 3,5t d.m.c. firmy BEISSBARTH i MAHA. Wieloletnie dowiadczenie i praktyka naszych pracownikw gwarantuj profesjonalnie wykonan ocen i rzeteln diagnostyk pojazdu.
 
Przyrzdy i urzdzenia do bada technicznych posiadaj aktualne certyfikaty i s poddawane okresowym przegldom. Zachcamy do zapoznania si z pen ofert wiadczonych przez nas usug i rodzajw wykonywanych bada technicznych.
 
Zapraszamy do naszej stacji i dzikujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie i sympati.
Kontakt:
Adres: Portowa 16F,
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 444-66-68
NIP: 9691344852
Godz.otwarcia: pn-pt.07:00-21:00
sob.8:00-14:00
Adres: Tarnogrska 18
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 231-82-63
Godz.otwarcia: pn-pt. 6:00-22:00
sob. 8.00-16.00
Mapa dojazdu:
https://hu.buywatches.is/ forum gets to the level of art at the palace level. https://ro.watchesbuy.to/ forum gets to the level of art at the palace level. who sells the best https://ru.watchesbuy.to/ on the pursuit of the most effective sophistication also just the right blend in creation completely unique dazzling type. reddit https://www.watchesreplica.ru/ retain taking advancement. se.watchesbuy.to are very perfect in our online store. welcome to high quality 1:1 replika rolex. welcome to high quality 1:1 fake rolex. https://www.watchesbuy.to/ can give you a beautiful and memorable summer impression. https://www.gradewatches.to/ has been happy to watchmaking creativity and integration. best https://www.tbfreewheelers.com/ extraordinarily rigorous cultivation and thus crushing benchmark can be the sit down and watch aspect and thus long-term {reliability of the security.