Strona Główna Piątek, 22 Września 2023r.     

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Motozeg – Diagnostyka Sp. z o.o. to firma prowadząca dwie Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów na terenie Gliwic. Świadczymy usługi w zakresie badań technicznych i rejestracyjnych wszystkich typów pojazdów.

Czemu służy badanie techniczne pojazdów?

Podstawowym celem badania okresowego pojazdów jest ocena jego stanu technicznego, na podstawi której zostaje on dopuszczony do ruchu drogowego. W trakcie eksploatacji samochodu jego podzespoły ulegają zużyciu, a ich nieprawidłowe funkcjonowanie może zagrażać bezpieczeństwu zarówno użytkowników pojazdu, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Ocenie diagnosty podlegają przede wszystkim podstawowe układy, takie jak układ hamulcowy, układ kierowniczy i elementy zwieszenia. Sprawdzane jest oświetlenie pojazdu oraz jego wyposażenie w trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. W trakcie badania technicznego weryfikowana jest również legalność pojazdu. Jeśli diagnosta w trakcie badania technicznego wykryje nieprawidłowości, to nie wyda pozytywnej opinii. Wówczas skieruje właściciela pojazdu do warsztatu celem usunięcia usterki. Ten będzie musiał dokonać naprawy w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Po naprawie pojazdu kierowca ponownie odwiedza stację diagnostyczną i jeśli diagnosta stwierdzi naprawę usterki, wyda pozytywną opinię i dokona wpisu do dowodu rejestracyjnego.

Jak często poddajemy badaniom technicznym pojazdy?

Częstotliwość badania stanu technicznego pojazdu zależy od rodzaju pojazdu i jego wieku. Po zakupie pojazdu fabrycznie nowego o dmc do 3,5 t należy przeprowadzić badanie przed upływem 3 lat od jego pierwszej rejestracji. Następne badanie techniczne pojazdu wykonuje się nie później niż po 5 latach od pierwszej rejestracji, a kolejne badania już corocznie. Wyjątek stanowią samochody wyposażone w fabryczne instalacje gazowe. Te pojazdy podlegają badaniom technicznym co rok.

Gdzie wykonuje się okresowe badania techniczne pojazdów?

Okresowe badania techniczne pojazdów muszą być dokonywane w upoważnionych do tych badań Stacjach Kontroli Pojazdów. Są to wyposażone w certyfikowane urządzenia diagnostyczne jednostki zatrudniające przeszkolonych diagnostów. Takimi stacjami kontroli pojazdów są nasze dwie, zlokalizowane w Gliwicach stacje prowadzone przez firmę Motozeg – Diagnostyka.
 
Serdecznie zapraszamy do naszych stacji diagnostycznych w Gliwicach:
  • przy ul.Portowej 16 F, wpisanej do rejestru pod nr SG009
  • przy ul. Tarnogórskiej 18, wpisanej do rejestru pod nr SG013
 
OSKP SG009 UL. PORTOWA 16FWykorzystujemy 2 linie diagnostyczne przewidziane do kontroli pojazdów do 3,5t i powyżej 3,5t d.m.c. firmy BEISSBARTH i MAHA. Wieloletnie doświadczenie i praktyka naszych pracowników gwarantują profesjonalnie wykonaną ocenę i rzetelną diagnostykę pojazdu.
 
Przyrządy i urządzenia do badań technicznych posiadają aktualne certyfikaty i są poddawane okresowym przeglądom. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez nas usług i rodzajów wykonywanych badań technicznych.
 
Zapraszamy do naszej stacji i dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie i sympatię.
Kontakt:
Adres: Portowa 16F,
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 444-66-68
NIP: 9691344852
Godz.otwarcia: pn-pt.07:00-21:00
sob.8:00-14:00
Adres: Tarnogórska 18
44-100 Gliwice
Telefon: (32) 231-82-63
Godz.otwarcia: pn-pt. 6:00-22:00
sob. 8.00-16.00
Mapa dojazdu: